Cennik

Rodzaj usługi Cena
Indywidualna nauka pływania 60zł za 45 min.

Pakiet 10 lekcji 570 zł

Grupowa nauka pływania 125zł za miesiąc
Warsztaty pływackie 50-400zł osoba
Wideo analiza stylu pływackiego 80 zł (za 1 projekcje wybranego stylu pływackiego)
Własna grupa ustalana indywidualnie