Cennik

Rodzaj usługi Cena
Indywidualna nauka pływania 50zł za 45 min.

Pakiet 10 lekcji 470 zł

Grupowa nauka pływania 25 zł zajęcia raz w tygodniu

20 zł zajęcia dwa raz w tygodniu

Warsztaty pływackie 50-400zł osoba
Wideo analiza stylu pływackiego 80 zł (za 1 projekcje wybranego stylu pływackiego)
Własna grupa ustalana indywidualnie